For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Forskingsdagane sitt sekretariat

Det nasjonale sekretariatet til Forskingsdagane ligg i Noregs forskingsråd og arbeider nært saman med lokale arrangørar for å informere presse og publikum om arrangementa i året.

Sekretariatet hjelper deg med å få ei felles ramme rundt arrangementa og med å sikre deg nasjonal eksponering ved hjelp av felles profileringsmateriell, marknadsføring, koordinering og programguide til publikum via internett.

Sekretariatet:

Emmy Gram Lauvanger

Emmy Gram Lauvanger

Emmy er utdanna cand.scient. i biologi og har tidlegare arbeidd med gjennomføring av arrangement og kampanjar som TV-aksjonane for Den Norske Kreftforening, Flyktningrådet og SOS-barnebyar, og Tusenårselden for Noreg 2000. Du treffer Emmy på direkte telefon 22 03 74 44 eller e-post.

 

Sidsel Flock Bachmann

Sidsel Flock Bachmann

Sidsel er utdanna pressefotograf frå Norsk Pressefotografskole i Fredrikstad, og har studert medievitskap ved UiO. Ho har også marknadsføringsfag frå Noregs Marknadshøgskole. Sidsel kom til oss frå CGI Monsen AS, der ho arbeidde som kommunikasjonsrådgivar. Du treffer Sidsel på telefon 22 03 75 76 eller e-post.
 


Regionkontaktar

Det er oppretta ein kontakt i kvar region som koordinerer felles annonsering og pressearbeid. Ta kontakt med din nærmaste regionkontakt, så kan du bli med på fellesannonsar og felles innspel mot pressa der det er føremålstenleg. Regionkontakane har meir informasjon om dei lokale arrangørane.

Fylke/region

Kontaktperson

Institusjon

Telefon

Østfold Nina Skajaa Fredheim Høgskolen i Østfold 93085285
Forskningstorget i Oslo og Forsker grand prix i Oslo Eivind Norum
NMBU 91741091
Alle andre arrangementer i Oslo og Akershus Ester Mæland
Forskningsrådet 99012301
Hedmark Stian Torjussen
Høgskolen i Innlandet – Hedmark 93033768
Lillehammer Sigrun Dancke Skaare Høgskolen i Innlandet – Lillehammer 61288106
Gjøvik Ingrid von Schantz Bakka NTNU Gjøvik 61135100
Buskerud, Vestfold og Telemark Geir Rougthvedt HSN Porsgrunn 90586741
Agder Jan Arve Olsen Universitetet i Agder 90564774
Rogaland Ragnhild Nordahl Næss Universitetet i Stavanger 91710238
Hordaland Silje Vik Pedersen Forskningsdagene i Bergen 98011700
Sogn og Fjordane Marianne Nilsen Høgskulen i Sogn og Fjordane 41274918
Volda

Geir Tangen

Høgskulen i Volda 70075000
Molde Jens Petter Straumsheim Høgskolen i Molde 71214121
Sør-Trøndelag Gunnar Kåre Hansen NTNU Trondheim

91566265

Nord-Trøndelag Andreas Førde Nord universitet  75517146/
91359926
Nordland Andreas Førde Nord universitet  75517146/
91359926
Troms Stine Holand UiT Norges arktiske universitet 77645669
Finnmark Inger Elin Utsi UiT Norges arktiske universitet 90790626

 

Bookmark and Share