For arrangører
Forskningsdagene
Nasjonal ledelse Forskningsdagene,
Norges forskningsråd,
Postboks 564,
1327 Lysaker,
telefon 22 03 74 44,
forskningsdagene(at)
forskningsradet.no


Facebook
Forskningsdagene

Viktige datoer i 2018

Forskningsdagene 2018 går av stabelen fra 19. - 30. september.

 

Forslagsfrist Researchers' Night- arrangementer

Researchers’ Night er 28. september og Forskningsdagene støtter arrangementer som ligger på kveldstid denne dagen. Forslagsfrist er 1. februar kl. 12, se utlysningen her.

Forslagsfrist arrangementsstøtte

Forskningsrådet gir ut til sammen 600.000 kroner som støtte til arrangementer under Forskningsdagene. Arrangementene skal alle skape begeistring og forståelse for forsking og må i tillegg enten være nytenkende og/eller omhandle årets tema. Vi kan støtte med inntil 50.000 kroner per arrangement, men støtter helst med et lavere beløp, slik at flere kan få støtte. Frist for å sende inn forslag til konkurransen om arrangementsstøtte er 6. mars kl. 12. Informasjon om konkurransen sendes ut i nyhetsbrevet.

Kick off - tur for arrangører

I 2018 går turen til forskningsfestivalen i Edinburgh, Skottland.
Programmet består av mange arrangementsbeøk og vil ha en "kjernetid" fra tirsdag 3. april kl 17.30 til onsdag 4. april kl. 23. Den som har anledning oppfordres til å besøke flere arrangementer og utstillinger både før og etter - det er mange gode arrangementer å velge mellom! Les mer om kick off 2018.

Tips til saker vi kan bruke på forskningsdagene.no

Sekretariatet ønsker tips om arrangementer fra hele landet vi kan skrive artikler om og publisere på Forskningsdagenes nettsider. Artiklene vil bli skrevet av våre journalister i løpet av juli og august og publisert i september. Artiklene brukes til Forskningsdagenes oppmerksomhetskampanje og blir promotert lokalt på Facebook.

Frist for innspill til arrangementssaker er 1. juni kl. 12. Send dem til Sidsel.

Nettbutikken med profilprodukter

Alle årets produkter skal være klare for bestilling 1. august.

Husk å bestille så tidlig som mulig for å sikre deg at du får det du vil ha og at du rekker å få det levert i tide før du skal bruke materiellet! Vi har dessverre ikke tid til å få produsert ekstra materiell om det skulle bli tomt i butikken i september.

Premie for beste stand

Dersom dere ønsker det kan dere få en egen premieplakett som dere kan dele ut til beste stand på forskningstorget deres. Frist for bestilling er 8. august.

Arrangementsdatabasen

Husk å registrere arrangementet ditt i Forskningsdagenes database! Frist for registrering er torsdag 4. september.

Arrangementer som har fått økonomisk støtte ha registrert arrangementet sitt i databasen for å få utbetalt støttesummen. Vi ønsker også at dere oppretter et event på Facebook for arrangementet, men dette er ikke et krav.

Arrangementer som er registrert innen fristen blir tatt med i vurderingen for felles markedsføring og mediefremstøt.  

Har du spørsmål om program og markedsføring? Kontakt sekretariatet eller regionkontakten i ditt fylke.

Rapportfrist

Felles rapporteringsfrist for alle støtteordninger; arrangementsstøtte, annonsestøtte og Researchers' Night er 31. oktober. 

Evalueringsmøtet

Evalueringsmøtet er åpent for alle som har arrangert, eller ønsker å arrangere forskningsformidlingsarrangementer under Forskningsdagene. Møtet arrangeres Forskningsrådets lokaler på Lysaker torsdag 22. og fredag 23. november. Den første dagen ser vi på festivalen som har vært, mens den andre dagen vender vi blikket mot neste års festival.

Bookmark and Share

Relevante nyheter